Titulná stránka

Naše služby

IRSAK & PARTNERS poskytuje úplný rozsah právnych a súvisiacich služieb, ktoré požadujú slovenskí a medzinárodní klienti v Slovenskej republike, a vďaka súčasnej právnej úprave, jazykovým schopnostiam a vlastnej sieti spolupracujúcich advokátov aj kdekoľvek v rámci EU. Vďaka spolupracujúcim advokátom v USA je schopná zabezpečiť právne zastupovanie aj v USA. Činnosť advokátskej kancelárie je zameraná na právne záležitosti v nasledujúcich oblastiach:

Korporačné právo, obchodné právo a zmluvné právo
Zahraničné investície a akvizície
  • Počiatoční akvizičné procedúry, ako sú due diligence (právny audit), akvizičné rokovania, príprava investičných a partnerských zmlúv
  • Založenie obchodných spoločností (SPV – special purpose vehicles), získanie všetkých druhov licencií pre jednotlivé druhy podnikateľskej činnosti, poskytovanie služieb riaditeľov, konateľov, či manažérov spoločností na externej báze,
  • Korporačná správa spoločností a spoločných podnikov po ich založení a nastavenie interných štruktúr a pravidiel
  • Uzatváranie zmlúv so zamestnancami a manažmentom v súlade s miestnymi predpismi, vrátane stimulačných plánov, atď.
  • Vystúpenia z investície pre finančných a strategických investorov obvyklým spôsobom (na základe tag-along, drag-along, predaja spoločnosti, atď.)
Spoločné podniky (joint ventures) a ich štruktúry všeobecne, so špeciálnym know-how
  • venture capital štruktúry
  • rizkové kapitálové štruktúry
Telekomunikačné a IT právo
  • vrátane všeobecného tekomunikačného licencovania, licencovania pre satelitné telekomunikačné služby, legislatíva, regulácia, licencovanie v oblasti sietí a širokopásmového internetu a nastavenie právnych štruktúr
Imigračné právne služby a konania o udelenie pobytu
Zakladanie spoločností, organizačných zložiek, živností a zmeny v nich