Titulná stránka

Skúsenosti

IRSÁK & PARTNERS a JUDr. Stanislav Irsák sa zúčastnili na viacerých medzinárodných transakciách a projektoch, vrátane nasledujúcich:

 • Právny audit /due dilligence/ slovenského zástupcu najväčšieho svetového výrobcu nealkoholických nápojov
 • Právne poradenstvo a právne zastupovanie slovenského zástupcu najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb v USA
 • Právne poradenstvo a právne zastupovanie amerického poskytovateľa globálnych satelitných telekomunikačných služieb
 • Právne zastupovanie podnikateľského fondu založeného Kongresom USA
 • Právne poradenstvo niekoľkým britským a americkým spoločnostiam pri príprave a uskutočnení ich opčných akciových plánov v Slovenskej republike
 • Právny audit, právne poradenstvo a zastupovanie nadnárodného fondu pre investície v oblasti životného prostredia s ohľadom na venture capital transakcie v Slovenskej republike
 • Právne zastupovanie rakúskeho výrobcu a predajcu drevárskych výrobkov
 • Právne zastupovanie talianskych výrobcov obuvi v Slovenskej republike
 • Právne zastupovanie najväčšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb v Slovenskej republike pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky
 • Právne zastupovanie najznámejšieho výrobcu tabakových výrobkov na svete
 • Právne zastupovanie nemeckého výrobcu elektromotorov
 • Právne zastupovanie francúzskeho subdodávateľa automatizačných celkov v automobilovom priemysle
 • Kľúčový expert pre právo, reguláciu a legislatívu v štúdii realizovateľnosti zvýšenia prístupu k širokopásmovému internetu vo vidieckych oblastiach v rámci operačného plánu informatizácia spoločnosti, prioritná os 3 (OPIS PO 3), ktorej objednávateľom v rámci verejného obstarávania bol Úrad vlády Slovenskej republiky.