Titulná stránka

O nás

Advokátska kancelária IRSÁK & PARTNERS má sídlo v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Zakladateľom a seior partnerom kancelárie je JUDr. Stanislav Irsák, advokát.

IRSAK & PARTNERS pracuje a poskytuje právne služby svojim medzinárodným obchodným klientom od roku 1999.

Znalosť všetkých hlavných európskych jazykov, najmä anglického a nemeckého a schopnosť komunikovať aj vo francúzskom a ruskom jazyku umožňuje kancelárii poskytovať právne služby medzinárodným klientom zo všetkých kútov sveta.

Stratégiou advokátskej kancelárie IRSAK & PARTNERS je poskytovať klientom, podnikateľským subjektom úplný právny servis. Preto sa kancelária špecializuje v korporačnom práve, obchodnom práve, zmluvnom práve, finančnom práve, pracovnom práve. Naše služby zahŕňajú všetky aspekty právneho života zahraničných investícií a akvizícií, počínajúc

  • Počiatočnými akvizičnými procedúrami, ako sú due diligence (právny audit), akvizičné rokovania, príprava investičných a partnerských zmlúv
  • Založením obchodných spoločností (SPV – special purpose vehicles), získaním všetkých druhov licencií pre jednotlivé druhy podnikateľskej činnosti, poskytovanie služieb riaditeľov, konateľov, či manažérov spoločností na externej báze,
  • Korporačnú správu spoločností a spoločných podnikov po ich založení a nastavenie interných štruktúr a pravidiel
  • Uzatváranie zmlúv so zamestnancami a manažmentom v súlade s miestnymi predpismi, vrátane stimulačných plánov, atď.
  • Vystúpenia z investície pre finančných a strategických investorov obvyklým spôsobom (na základe tag-along, drag-along, predaja spoločnosti, atď.)

IRSAK & PARTNERS disponuje veľmi cenným, zriedkavým a dlhoročnou praxou získaným know-how v oblasti IT a telekomunikačného práva, právnych aspektov širokopásmového internetu, satelitných telekomunikačných služieb, networkingu atď.

IRSAK & PARTNERS taktiež disponuje širokým a dlhoročnou praxou získaným know-how v oblasti rizikových kapitálových investícii, joint ventures štruktúr a pod.

Advokátska kancleária je zariadená všetkým technickým vybavením potrebným pre modernú komunikáciu medzi advokátom a klientom.

Vysoká kvalita služieb, dlhoročné medzinárodné skúsenosti, odbornosť advokátov, jazykové schopnosti, dôraz na dobrú reputáciu a spoľahlivosť služieb, férové a transparentné účtovanie odmien klientom sú hlavnými znakmi advokátskej kancelárie IRSAK & PARTNERS.