Titulná stránka

Profil advokátskej kancelárie

Zakladateľom advokátskej kancelárie Irsak & Partners je JUDr. Stanislav Irsák, advokát.

JUDr. Stanislav Irsák je členom Slovenskej advokátskej komory a bývalým členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. JUDr. Stanislav Irsák je taktiež ako advokát členom České advokátní komory.

Vo svojej praxi sa zaoberá najmä zahraničnými investíciami, štruktúrami joint ventures – spoločných podnikov a rizikových kapitálových investícií, korporačným právom, korporačnou správou spoločností, obchodným zmluvným právom, IT a telekomunikačným právom. Na odbornej právnickej úrovni ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk, hovorí taktiež francúzsky, a rusky.

Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1991 a 1992 sa zúčastnil pracovného štúdia v Rakúsku, tak v anglickom ako aj nemeckom jazyku, kde získal osvedčenie Zentralemittelstufenprüfung na Goethe Inštitúte vo Viedni.

V roku 1995 sa zúčastnil hospitácie organizovanej Deutsche Institut für Internationale Rechsbeziehungen a nemeckou advokátskou komorou v Bonne a vykonával prax v advokátskej kancelárii Helmke & Partner, Hamburg, Nemecko.

V decembri 2002 sa zúčastnil kurzu amerického právneho systému organizovaného John Marshall Law School, Chicago, USA.

Po ukončení štúdia pracoval najskôr ako advokátsky koncipient, od roku 1998 ako advokát výlučne v slovenských právnických kanceláriách orientovaných na medzinárodných klientov. V roku 2008 p. Irsák získal svoj titul doktora práv (JUDr.) na Fakulte práva Janka Jesenského.

Po ukončení svojho vysokoškolského právnického štúdia v roku 1994 p. Irsák pracoval ako koncipient a neskôr viedol svoju vlastnú advokátsku kanceláriu s výlučným zameraním na poskytovanie právnych služieb medzinárodným klientom.